Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις του πούλμαν του Απόλλωνα για τον Τσακώνικο αγώνα
εχουν καλυφτεί