ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ
10χλμ.- 5χλμ. – 1200μ
 
                  Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014                                           

 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ (42.195μ.)
 
Ώρα
Δραστηριότητα

05:30 – 06:45

Αναχώρηση Λεωφορείων Συμμετεχόντων  για την Αφετηρία

07:00

Αναχώρηση Λεωφορείου για τοποθέτηση –Κριτών –Εθελοντών στη διαδρομή και Δημοσιογράφων – VIP

08:00

Κλείσιμο τμηματικά της μαραθώνιας διαδρομής και στα δυο ρεύματα

08:00 – 08:30

Παράδοση των προσωπικών αντικειμένων – ρούχων των αθλητών

08:35

Αναχώρηση φορτηγών με ρούχα αθλητών για Παναθηναϊκό Στάδιο

08:40 – 08:55

Τοποθέτηση των δρομέων και βαδιστών στα blocks, στην αφετηρία

09:00

09:01
09:03
09:07
09:11
09:15
09:19
09:23

Εκκίνηση Μαραθωνίου Ανδρών- Γυναικών και Δυναμικού Βαδίσματος

        09:25

Αναχώρηση Λεωφορείων Δημοσιογράφων – VIP

11:08 -11:12

Προβλεπόμενη ώρα τερματισμού 1ου Άνδρα Δρομέα

11:30 – 11:40

Προβλεπόμενη ώρα τερματισμού 1ης Γυναίκας Δρομέα

11:30 – 12:30

Απονομές – Βραβεύσεις Μαραθωνίου

17:30

Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Αγώνα

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 χλμ. ‘WIND’

 
Ώρα
Δραστηριότητα
06:50

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

07:20 – 07:30

Παράδοση των προσωπικών αντικειμένων των αθλητών

07:40

Τοποθέτηση των δρομέων στην εκκίνηση

07:50      07:52       07:55       07:58       08:01

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ. WIND

08:05

Προβλεπόμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα

10:00 – 10:15

Απονομές – Βραβεύσεις Αγώνα Δρόμου 5χλμ. WIND

09:15

Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Αγώνα Δρόμου 5χλμ. WIND

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10χλμ. ‘WIND’

 
Ώρα
Δραστηριότητα
08:00

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

08:30 -08:40

Παράδοση των προσωπικών αντικειμένων των αθλητών

08:40 – 08:50

Τοποθέτηση των δρομέων στην εκκίνηση

08:50       08:57      09:00       09:03       09:06

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ. WIND

09:25

Προβλεπόμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα

10:15 – 10:30

Απονομές – Βραβεύσεις Αγώνα Δρόμου 10χλμ. WIND

10:45

Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Αγώνα Δρόμου 10χλμ. WIND

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ SPECIALOLYMPICSHELLAS 1200μ.

 
Ώρα
Δραστηριότητα

08:30 – 08:45

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης Αθλητών S.O. με συνοδούς

08:50

Συνάντηση – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

09:00 -09:05

Τοποθέτηση των Αθλητών στην εκκίνηση

09:10
Εκκίνηση Αγώνα
        09:15

Προβλεπόμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα

        09:22

Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

10:30 – 10:35

Τιμητικές Απονομές

 
 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ 1.200μ.

‘ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ’

 
Ώρα
Δραστηριότητα

09:30 -09:45

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης Παιδιών. Συνάντηση – Συγκέντρωση Σύνταγμα

10:15

Παράδοση των προσωπικών αντικειμένων των Παιδιών – Αποχώρηση γονέων

10:30 – 10:35

Τοποθέτηση των Παιδιών στην εκκίνηση

10:40 -10:44 – 10:49

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου

10:45

Προβλεπόμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα

11:00

Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Αγώνα Δρόμου

10:50 – 10:55

Τιμητικές Απονομές