Ανακοινώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για συμμετοχή σας στους Μητροπολιτικούς Αγώνες των 5 χλμ, 10,5 χλμ και 21 χλμ του ΕΥΚΛΗ που θα διεξαχθούν την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στον χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού ολοκληρώθηκε, ωστόσο υπάρχουν ακόμη 150 διαθέσιμες θέσεις και θα μοιράσουμε αριθμούς γιαυτές μέχρι να καλυφθούν σ`όσους σπεύσουν να γραφθούν πληρώνοντας το αντίτιμο της συμμετοχής τους, την Παρασκευή από τις 16.00 μ.μ. μέχρι τις 19.00 μ.μ. και το Σάββατο από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 14.30 μμ στον Άγιο Κοσμά (πίσω από την καντίνα που βρίσκεται στην αριστερή του πλευρά μετά την είσοδο), καθώς και την Κυριακή στον χώρο της γραμματείας έμπροσθεν από το μπλε κτίριο του πρώην Αεροδρομίου από τις 8.00 π.μ μέχρι τις 9.15 π.μ.. Εξυπακούεται ότι μόλις καλυφθούν οι θέσεις αυτές θα σταματήσουμε την διάθεση των αριθμών. Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι τις ίδιες ημέρες και ώρες θα μοιράζουμε στους ήδη εγγεγραμμένους τους αριθμούς τους. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών που θέλουν να τρέξουν στον αγώνα των 2 χλμ μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής γιαυτά την Κυριακή από τις 8.00 π.μ μέχρι τις 9.15 π.μ.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας στους αγώνες μας.
Το Δ.Σ. του ΕΥΚΛΗ