Ψάθα-Αλεποχώρι λήγουν την Δευτέρα 9/2/2015.
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν εκπληρώσει την οικονομική υποχρέωση του αγώνα
να το πράξουν μέχρι την Δευτέρα όπου και λήγουν οι αιτήσεις για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής .Την Τέταρτη θα ανακοινωθούν και οι τελικές λίστες των συμμετεχόντων.