Σας ανακοινώνουμε ότι οι θέσεις των πούλμαν του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ για  το Ναύπλιο 15/3 και Θεσσαλονίκη 5/4 έχουν καλυφτεί