των αθλητών για γνώση και πρόληψη μετά τα συνεχή δυστυχώς

δυσάρεστα γεγονότα θανάτων αθλητών  .
Θα μιλήσουν διακεκριμένοι ιατροί όπως ο Βενετούλης Δρόσος

πνευμονολόγος  διευθυντής ΜΕΘ Τζανείου νοσοκομείου, Μπατζόγλου

Ευάγγελος ειδ καρδιολόγος Διευθυντής νοσοκομείου Μετροπόλιταν,

Κοτιλέας Παναγιώτης αρχίατρος Ελληνικού στρατού, Γράβος Αθανάσιος

ειδικός καρδιολόγος.
Παρακαλούμε για την δική σας ενεργή συμμετοχή και ελπίζουμε στη

παρουσία σας για την καλύτερη ενημέρωση σας.